page-header
عناصر

شمارنده ها

حقایق شمارنده را می توان به راحتی با استفاده از ویژوال عنصر در صفحه ساز اضافه کرد

سبک چپ
نماد سمت چپ
2450+
پروژه های راه اندازی شده است
320+
کد در ماه
54+
برنده شدن جوایز
98%
مشتریهای رضایت بخش
طرح استاندارد
نماد با متن
2450+
پروژه های راه اندازی شده است
320+
کد در ماه
54+
برنده شدن جوایز
98%
مشتریهای رضایت بخش
سبک جعبه ای
بدون مرز
2450
پروژه های کامل
320+
کد در ماه
54
برنده شدن جوایز
98%
مشتریهای رضایت بخش
به بالای صفحه بازگردید