قوانین و هزینه های جانبی خرید ملک در ترکیه

قوانین و هزینه های مربوط به خرید ملک در ترکیه در برخی از قسمت ها بین اتباع ترکیه و خارجی یکسان و در برخی موارد دارای تفاوت های قابل ملاحظ های  می باشد. در ادامه مطلب سعی خواهد شد قوانین و هزینه های مربوط به خرید در ترکیه به طور کامل و شفاف در دو گروه خرید ملک با ارزش کمتر از دویست و پنجاه هزار دلار و خرید ملک با ارزش بیشتر از دویست و پنجاه هزار دلار توضیح داده شود.

البته هریک از گروه ها نیز  به دو  زیر گروه خرید املاک دست اول ( از سازنده)  و خرید املاک دست دوم ( از مصرف کننده) تقسیم بندی خواهد شد. بعبارت خلاصه قوانین و هزینه های مربوط به خرید ملک در ترکیه در چهار گروه به شرح زیر ارائه خواهد شد:

توضیح:

 منظور از سازنده، دفتر فروش برج یا مجتمع بوده و خرید دست اول مستقیم از دفتر فروش خواهد بود

و منظور از مصرف کننده ؛ خرید ملک نو یا دست دوم از فردی می باشد که قبلا از سازنده خریداری نموده و هم اینک قصد فروش ملک خود را دارد.

هزینه-جانبی-خرید-ملک-در-ترکیه

هزینه های جانبی خرید ملک در ترکیه

اصطلاحات مربوط به املاک در ترکیه

خرید ملک کمتر از دویست و پنجاه هزار دلار 

خرید ملک بیشتر از دویست و پنجاه هزار دلار

به بالای صفحه بازگردید