تحصیل در مقطع دانشگاهی  در ترکیه

اخذ پذیرش و ثبت نام در دانشگاه های ترکیه برای متقاضی اجازه اقامت دانشجویی به مدت طول تحصیل صادر می گردد. به عبارتی برخلاف تحصیل در مقطع زیر دیپلم که فرد باید دارای اقامت بوده و بعد اجازه ثبت نام در مدرسه داده می شود، در مقطع تحصیلی بالای دیپلم برای متقاضی با ثبت نام در دانشگاه اقامت تحصیلی صادر می گردد.

دانشگاه های ترکیه را می توان بر حسب عوامل مختلفی از قبیل مقطع تحصیلی، هزینه تحصیل، نحوه ورود و اعتبارعلمی، زبان آموزشی وعواملی از این دست تقسیم بندی نمود که عموما متقاضیان بر اساس ترکیبی از همه عوامل می توانند دانشگاه و رشته مطلوب خود را انتخاب نمایند.

از دیدگاه متقاضیان علاقه مند به تحصیل در دانشگاه های ترکیه تقسیم بندی های ذیل حائز اهمیت بیشتری خواهد بود.

تحصیل-در-ترکیه-دانشگاه-مورد-تایید-دولتی-استانبول-وزارت-بهداشت-بدون-آزمون-ارزان-علوم-پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی-تخصص-بورس

تحصیل در مقطع دانشگاهی

قسمت اول 

تحصیل در مقطع دانشگاهی

قسمت دوم 

تحصیل در مقطع دانشگاهی

قسمت سوم 

تحصیل در مقطع دانشگاهی

قسمت چهارم 

به بالای صفحه بازگردید