مقاطع تحصیلی در دانشگاهای ترکیه

تحصیل در دانشگاه های ترکیه به پنج  مقطع تحصیلی قابل تقسیم بندی می باشند

 

نام دوره طول دوره نام ترکی دوره
دوره کاردانی دو سال ön Lisans
دوره کارشناسی چهار تا شش سال Lisans
دوره کارشاسی ارشد دو سال Yuksek Lisans
دوره دکترای تخصصی چهار سال Doktora
دوره تخصصی پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی دو تا چهار سال Uzmanlık
تحصیل-ترکیه-بورس-پزشکی-دندان-داروسازی-مهندسی-هنر-استانبول-ترکیه-مورد-تایید-وزارت-علوم-بهداشت-اروپا-

دوره کاردانی و کارشناسی

تحصیل-ترکیه-پزشکی-دندانپزشکی-بدون-آزمون-مورد-تایید-وزارت-بهداشت-علوم-دولتی-دانشگاه

دوره کاردانی در دانشگاه های ترکیه ön lisans

دوره کاردانی در دانشگاه های ترکیه دو ساله می باشد و همانند ایران بیشتر شامل رشته های کاربرد می باشد که بلافاصله پس از طی دوره ، فارغ التحصیل می تواند بعنوان تکنسین و کاردان جذب بازار کار گردد. دوره کاردانی می تواند حداکثر تا سه سال بطول انجامد.

دوره کارشناسی در دانشگاه های ترکیهlisans

دوره کارشناسی در دانشگاه های ترکیه عموما چهارساله می باشد. برخی از رشته ها کارشناسی محسوب می شوند ولی طول دوره بیشتراز 4 سال می باشد مانند پزشکی(6 سال) ؛ داندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی(5 سال)

از آنجا که بسیاری از قوانین خصوصا درمورد نحوه ورود به دانشگاه دردوره کاردانی وکارشناسی مشابه یکدیگر می باشد، معمولا دانشگاه های ترکیه این دو گروه آموزشی را در یک غالب قرارداده واطلاعیه ها و قوانین مربوطه تحت یک غالب اعلام می گردد.

بعنوان مثال پذیرش برای هر دودوره کاردانی و کارشناسی صرفا یکبار درسال و برای ترم پاییز انجام می گردد.

دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه های ترکیه yuksek lisans

دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه های ترکیه به دو گروه تقسیم می گردد:

  1. دوره کارشناسی ارشد با پایان نامه
  2. دوره کارشناسی ارشد بدون پایان نامه

دوره کارشناسی ارشد با پایان نامه دردانشگاه های ترکیه شامل هشت درس و پایان نامه می باشد، که معمولا دو سال و حداکثر سه سال بطول می انجامد، فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد بدون پایان نامه، در ترکیه نمی توانند پس از فارغ التحصیلی در دوره دکتری شرکت نمایند.

 

دوره دکتری حرفه ای    doktora – phd

دوره دکتری در دانشگاه های ترکیه، شامل گذراندن واحدهای درسی و رساله دکتری (corse& research) می باشد. در طول دوره دکتری 8 درس بعنوان دروس تئوری ارائه می شود که حداکثرطی دو سال بطول می انجامد و بدنبال آن آزمون جامع دکتری برگزار می گردد که معمولا یکسال طول می کشد وسپس ارائه رساله دکتری دو سال بطول می انجامد. بعبارتی دوره دکتری می تواند بین 4-6 سال بطول انجامد.

از آنجا که بیشتر قوانین مربوط به اخذ پذیرش و شرایط تحصیلی در دوره کاشناسی ارشد و دکتری تحصیلی مشابه می باشد، لذا این دو دوره عموما در یک گروه تحصیلات تکمیلی مورد بررسی واقع می گردد.

اعزام-دانشجو-به-ترکیه-لیست-وزارت-بهداشت-علوم-ترکیه-پزشکی-دندانپزشکی-ارشد-دکترا-دولتی-بدون-آزمون

پذیرش دوره کارشناسی ارشد و دکتری دو بار در سال برای ترم های بهاره و پاییزه انجام می گردد. اطلاعات پیرامون دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در سایت های دانشگاه های ترکیه تحت غالب انستیتو(institute) اطلاع رسانی می گردد.

دوره تخصص گروه پزشکی

تخصص-پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی-در-ترکیه-مورد-تایید-نحوه-ورود-وزارت-علوم-بهداشت-دولتی-بدون-آزمون-

دوره تخصص پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی  üzmanlık

همانگونه که ذکرگردید دوره های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در ترکیه بعنوان دوره کارشناسی ارائه می گردد. طول دوره پزشکی در دانشگاه ها شش سال و طول دوره دندانپزشکی، داروسازی در ترکیه پنج سال می باشد.

فارغ التحصیلان رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در ترکیه پس از طی دوره کارشناسی با شرکت در آزمون های خاصی و احراز شرایط لازم می توانند دوره تخصصی خود را شروع نمایند که به دوره های تخصصی پزشکی و دندانپزشکی و داروسای در ترکیه üzmanlık گفته می شود.

طول دوره تخصصی در دانشگاه های ترکیه بسته به رشته تخصصی بین دو تا چهارسال می باشد.

آزمون های مربوط به امتحان تخصصی پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی در ترکیه هرسال دوبار و پذیرش برای رشته های تخصص پزشکی، تخصص دندانپزشکی و تخصص داروسازی در دانشگاه های ترکیه سالانه دو بار برگزار می گردد.

به بالای صفحه بازگردید