خرید ملک درترکیه از مصرف کننده باارزش بیشتر ازدویست وپنجاه هزاردلار

خرید ملک در ترکیه با ارزش بیشتر از ازدویست وپنجاه هزاردلار عموما با هدف اخذ تابعیت و شهروندی ترکیه انجام می پذیرد. در خرید ملک با ارزش بیش از ازدویست وپنجاه هزار دلار از مصرف کننده نکات بسیار مهمی وجود دارد که می بایست مورد توجه قرار گیرد:

  • در خرید ملک با ارزش بیش از ازدویست وپنجاه هزار دلار تنها در صورتی تابعیت صادر می گردد که ملک از فرد ترک تبار خریداری گردد. بدین معنی که چنانچه از فرد غیر ترک خریداری شود و یا حتی صاحبان قبلی ملک ترک نبوده باشند، برای خریدار جدید تابعیت ترکیه صادر نمی گردد.
  • چنانچه هدف اخذ شهروندی با خرید ملک به ارزش بیش از ازدویست وپنجاه هزار دلار باشد و خرید مربوطه از مصرف کننده انجام شود و نه از سازنده و دفتر فروش ملک، باید حتما دقت شود که صاحب فعلی و حتی صاحبان قبلی ملک هم ترک تبار بوده باشند در غیر اینصورت اعطا تابعیت با مشکل مواجه خواهد شد.
  • مورد مهم بعدی ارزش گذاری رسمی ملک حتما می بایست توسط شرکت معتبر قیمت گذاری انجام شده و حتما ارزش ملک می بایست بالاتر از ازدویست وپنجاه هزار دلار قیمت گذاری گردد.
  • مراحل خرید و خصوصا واریز وجه المعامله حتما می بایست از طریق بانک انجام شود. بعبارتی خریدار می بایست مبلغ معامله را که قطعا طبق ارزش گذاری بالاتر از ازدویست وپنجاه هزار دلار خواهد بود را از طریق بانک به حساب فروشنده واریز نماید تا بتواند از خدمات اخذ شهروندی ترکیه استفاده نماید.

در خرید ملک با ارزش بیشتر از ازدویست وپنجاه هزار دلار از مصرف کننده با هدف اخذ شهروندی، معمولا اختلاف قیمت زیادی نسبت به ملک مشابه و قابل خرید از طریق سازنده و دفاتر فروش مشاهده خواهد شد و از جهت اقتصادی می تواند تصمیم صحیح و بسیار مقرون به صرفه ای باشد. لیکن از آنجا که خرید ملک با ارزش بیشتر از ازدویست وپنجاه هزار دلار با هدف اخذ شهروندی صورت می پذیرد لذا هدف نهایی فراتر از خرید ملک، اخذ تابعیت می باشد بنابراین توصیه می شود تمام مراحل از طریق وکیل مسلط به اخذ امور شهروندی انجام پذیرد تا پس از خرید ملک، مراحل مربوط به اخذ تابعیت دچار مشکل نگردد.

خانه-لوکس-استانبول-ترکیه-شهروندی-مناسب

از دیدگاه هزینه، تمام هزینه ها کم و بیش شبیه خرید ملک از مصرف کننده با ارزش کمتر از دویست و پنجاه هزار دلار   می باشد و صرفا هزینه وکیل جهت اخذ تابعیت به هزینه ها اضافه می گردد.

حق الزحمه دریافتی توسط وکلا برای اخذ تابعیت ترکیه برای شخص خریدار معمولا بین 2500 تا 3000 دلار و برای همسر و فرزندان زیر 18 سال هر نفر 500 دلار اضافه می گردد.

به بالای صفحه بازگردید