لیست دانشگاهای مورد تایید وزارت علوم

وزارت علوم تحقیقات و فن آوری در سال تحصیلی ۲۰۲۱ دانشگاهای ترکیه را در سه گروه  ممتاز شامل شش دانشگاه ؛خوب شامل دوازده دانشگاه و متوسط شامل بیست و یک دانشگاه

و بطور کلی سی و نه دانشگاه   کشور ترکیه را تایید مینماید

معرفی تصویری دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم ایران

گروه ممتاز  

ردیف نام دانشگاه نوع دانشگاه شهر
1 Bilkent University غیر دولتی Ankara
2 Bogazici University دولتی Istanbu
3 Hacettepe University دولتی Ankara
4 Koc University غیر دولتی Istanbu
5 Middle East Technical University دولتی Ankara
6 Sabanci University غیر دولتی istanbul

دانشگاه حاجت تپه آنکارا

دانشگاه-حاجت-تپه-آنکارا-پزشکی-دولتی-مورد-تایید-

گروه خوب

ردیف نام دانشگاه نوع دانشگاه شهر
1 Ankara University دولتی ANKARA
2 Cankaya University غیر دولتی ANKARA
3 Cukurova University دولتی ADANA
4 Dokuz Eylul University دولتی İZMİR
5 Ege University دولتی İZMİR
6 Erciyes University دولتی KAYSERİ
7 Gazi University دولتی ANKARA
8 Istanbul Technical University دولتی İSTANBUL
9 Istanbul University دولتی İSTANBUL
10 Karabuk University دولتی KARABÜK
11 Marmara University دولتی İSTANBUL
12 Yildiz Technical University دولتی İSTANBUL

دانشگاه غیر دولتی کوچ

دانشگاه-کوچ-مورد-تایید-وزارت-بهداشت-علوم-پزشکی-ترکیه-

دانشگاه فنی میدل ایست

دانشگاه-بین-المللی-خاور-میانه-آنکارا-ترکیه-مهندسی-مورد-تایید-وزارت-علوم-

گروه متوسط

ردیف نام دانشگاه نوع دانشگاه شهر
1 Akdeniz University دولتی ANTALYA
2 Anadolu University دولتی ESKİŞEHİR
3 Atılım University غیر دولتی ANKARA
4 Bahçeşehir University غیر دولتی İSTANBUL
5 Eskisehir Osmangazi University دولتی ESKİŞEHİR
6 Istanbul Aydin University غیر دولتی İSTANBUL
7 Istanbul Bilgi University غیر دولتی İSTANBUL
8 Istanbul Gelisim University غیر دولتی İSTANBUL
9 Izmir Institute of Technology دولتی İZMİR
10 Izmir University of Economics غیر دولتی İZMİR
11 Kadir Has University غیر دولتی İSTANBUL
12 Univerity Kocaeli دولتی KOCAELİ
13 KTO Karatay Universitesi غیر دولتی KONYA
14 Ondokuz Mayis University دولتی SAMSUN
15 Ozyegin University غیر دولتی İSTANBUL
16 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi دولتی RİZE
17 Sakarya University دولتی SAKARYA
18 Selcuk University دولتی KONYA
19 Uludag University دولتی BURSA
20 University of Gaziantep دولتی GAZİANTEP
21 Yeditepe University غیر دولتی İSTANBUL
به بالای صفحه بازگردید