جهت استفاده از خدمات آنلاین پذیرش مستقیم از دانشگاه های ترکیه 
می‌توانید از آموزش زیر استفاده کنید.

به بالای صفحه بازگردید