فروش ملک در ترکیه 

چنانچه ملکی در ترکیه داشته و قصد فروش آن را داشته باشید؛ بودن در گروه با ارزش کمتراز دویست و پنجاه هزار دلار یا  بیشتر از دویست و پنجاه هزار  دلاردر نحوه و سرعت فروش و سود احتمالی حاصله تاثیر گذارخواهد بود.

همچنین بسته به آن که ملک خریداری شده در ترکیه در هریک از دو گروه مذکور صفر و یا دست دوم باشد در سرعت فروش و سود زایی تاثیر گذارخواهد بود.

همانگونه که قبلا نیز ذکر گردید در خرید ملک با ارزش بیش از دویست و پنجاه هزار دلار برای اخذ تابعیت یا شهروندی یکی از شروط قانون خرید ملک مذکور از فرد تبعه ترک می باشد. لذا زمانیکه شما ملکی با ارزش بیش از دویست و پنجاه هزار دلار  داشته و قصد فروش آن را داشته باشید این ملک برای مناسب جهت اخذ شهروندی برای ایرانیان نخواهد بود و به احتمال زیاد مجبور به فروش آن به فرد ترک تبار یا خارجی خواهید بود، که متعاقب خرید ملک نیاز به اخذ شهروندی نداشته باشیم.

بر اساس موارد گفته شده در این بخش و قسمت های قبلی اولویت املاک از جهت سهل الفروش و سریعتر به فروش رفتن و احتمال سود زایی  بیشتر به ترتیب ذیل خواهد بود:

گروه اول: املاک خریداری شده از مصرف کننده با ارزش کمتراز دویست و پنجاه هزار دلار

گروه دوم: املاک خریداری شده از مصرف کننده با ارزش بیشتر از دویست و پنجاه هزار دلار

گروه سوم: املاک خریداری شده از سازنده با ارزش کمتر از دویست و پنجاه هزار دلار

گروه چهارم: املاک خریداری شده از سازنده با ارزش بیشتر از دویست و پنجاه هزار دلار

فروش-ملک-در-ترکیه-استانبول-اوجیلار-
به بالای صفحه بازگردید