خرید ملک در ترکیه از سازنده با ارزش کمتر از دویست و پنجاه هزار دلار  

خرید ملک در ترکیه از دفتر فروش نسبت به خرید از مصرف کننده دارای معایب و محاسنی می باشد که در ادامه از دیدگاه هزینه ها توضیح داده خواهد شد.

مالیات نقل و انتقال سند:

همانطور که در قبل اشاره شد مالیات نقل و انتقال ملک در ترکیه 4%  ارزش ملک می باشد، که در عرف بازار ترکیه از طرف خریدار پرداخت می گردد. ولیکن زمانیکه ملک از سازنده خریداری می گردد بواسطه اعلام رسمی سازنده و دفاتر حسابداری رسمی، عموما طبق قانون 2% توسط طرفین پرداخت می گردد.

  • کمیسیون املاک:

در خرید مستقیم از سازنده، دفتر املاک واسطه در کار نبوده و متعاقبا 2% کمیسیون دفتر املاک پرداخت نمی گردد. سایر هزینه ها شامل کارشناسی رسمی هزینه مترجم و ترجمه مدارک شبیه قسمت قبلی بوده و فقط در برخی موارد ممکن است امور مربوطه در غالب سیاست تبلیغاتی از طرف سازنده تقبل می گردد.

  • مالیات سازنده

طبق قوانین ترکیه سازنده یک پروژه درزمان فروش ملک ملزم به پرداخت مالیات به دولت می باشد که این مالیات برحسب ارزش، متراژ و نوع کاربری ملک  1% ، 8% ویا 18% ارزش معامله را شامل می شود که این مالیات از طرف سازنده یا بطور شفاف به خریدار اعلام می شود و یا بصورت مستتر در قیمت فروش لحاظ می گردد.

پروژه-ارزان-استانبول-خانه-ملک-ترکیه-اقامت-توریستی

معمولا فروشنده ها هزینه های عنوان شده و همچنین هزینه های سربار دفتر فروش را به گونه ای با ارزش گذاری بیشتراز ارزش واقعی به سمت خریدار سوق می دهد و به همین خاطر قیمت فروش یک سازه از دفتر فروش سازنده ملک با قیمت فروش که از طرف مصرف کننده اعلام می گردد تفاوت قابل توجهی دارد.

بطور خلاصه در زمان خرید ملک از سازنده چون قسمت زیادی از امور اداری توسط دفتر فروش پیگیری می شود به مانند خرید اتومبیل صفر از نمایندگی، هزینه بیشتری در قبال خدمات ارائه شده پرداخت می نمایید.

به بالای صفحه بازگردید