هزینه-تحصیل-در-ترکیه-دانشگاهای-دولتی-خصوصی-مورد-تایید-پزشکی-دندانپزشکی-بدون-آزمون-یوس

دانشگاه های ترکیه از دیدگاه هزینه

دانشگاه های ترکیه از دیدگاه هزینه به دو گروه تقسیم می شوند:

در کشور ترکیه مجموعا 203 دانشگاه وجود دارد که از این تعداد 129 دانشگاه دولتی و 74 دانشگاه غیر دولتی می باشد.

 

شهر دانشگاه دولتی دانشگاه خصوصی مجموع
کل ترکیه 129 74 203
استانبول 13 44 57
آنکارا 14 8 22
ازمیر 6 3 9
سایر شهر ها 69 19 115

 

درسال های گذشته اختلاف قیمت قابل توجهی بین شهریه دانشگاه های دولتی وغیردولتی ترکیه برای دانشجویان خارجی وجود داشته است. لیکن در سالهای گذشته با مجوز وزارت علوم ترکیه در مورد تصمیم گیری پیرامون شهریه دانشجویان خارجی در هیئت امنا هر دانشگاه از یکسو و صدور مجوز و افزایش تعداد دانشگاه های خصوصی در ترکیه از سوی دیگر موجب گردیده شهریه دانشگاه های دولتی افزایش یابد و در عین حال دانشگاه های غیر دولتی جهت رقابت با یکدیگر میزان شهریه را کاهش داده اند، که این دو عامل موجب کاهش اختلاف شهریه دانشگاه های دولتی و غیر دولتی گردیده است.

البته علی الرغم موارد فوق الذکرعموما شهریه دانشگاه های دولتی ترکیه کمترازدانشگاه های غیر دولتی ترکیه می باشد ولی اختلاف شهریه دارای فاصله زیادی نمی باشد. خصوصا در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اختلاف شهریه میان دانشگاه های دولتی و غیر دولتی ترکیه کاهش چشمگیری داشته است.

به بالای صفحه بازگردید