در سال تحصیلی دو هزار بیست ؛بیست و یک ده دانشگاه برتر ترکیه به شرح زیر اعلام گردیده است 

دانشگاهای-برتر-ترکیه-وزارت- علوم-بهداشت-مورد-تایید-دولتی-اتحادیه-اروپا
به بالای صفحه بازگردید