خرید ملک در ترکیه با ارزش کمتر ازدویست و پنجاه هزاردلار

طبق قوانین جاری ترکیه اتباع خارجی با خرید ملک در ترکیه با ارزش کمتر از ازدویست و پنجاه هزار دلار می توانند اقامت یکساله ترکیه را بر اساس خرید ملک دریافت نمایند. این نوع اقامت به مدت یکسال صادر می گردد و برای سال های متمادی تا زمانیکه ملک فروخته نشود، قابل تمدید می باشد.

اقامت یکساله با خرید ملک به ارزش کمتر از ازدویست و پنجاه هزاردلار علاوه خریدار ملک،شامل  همسر و فرزندان زیر 18 سال نیز  می گردد. چنانچه اقامت با خرید ملک با ارزش کمتر از ازدویست و پنجاه هزار دلار به مدت پنج سال تمدید گردد و در طول این مدت صاحب اقامت روز شمار بودن در خارج از  کشور ترکیه اش کمتر از 180 روز باشد می تواند منتهی به اخذ تابعیت و شهروندی ترکیه گردد.

در مورد قوانین مربوط به اخذ اقامت با خرید ملک با ارزش  کمتر از ازدویست و پنجاه هزاردلار و نحوه تمدید آن و منتهی شدن به اخذ شهروندی  و تابعیت ترکیه در قسمت اقامت ترکیه این سایت توضیحات مفصلی داده شده است.

در مورد قوانین مربوط به خرید ملک با ارزش کمتر از دویست و پنجاه هزاردلار  و هزینه های جانبی مربوطه توضیحات مفصلی در قسمت قوانین و هزینه های مربوط به خرید ملک این سایت داده شده است.

خرید-ملک-ارزان-در-ترکیه

اقامت در ترکیه با خرید ملک 

محدودیت های جدید  اقامتی  در ترکیه با خرید ملک 

به بالای صفحه بازگردید