خرید ملک در ترکیه
در این قسمت اطلاعات کاملی پیرامون قوانین خرید ملک در ترکیه ارایه خواهد شد

پس از سال 2018 میلادی و تصویب قانون اعطاء شهروندی با خرید ملک در ترکیه با ارزش از بیش از دویست و پنجاه هزار دلار در واقع خرید ملک در ترکیه به دو گروه خرید ملک در ترکیه با ارزش کمتر از دویست و پنجاه هزار دلار و خرید ملک در ترکیه با ارزش بیشتر از دویست و پنجاه هزار دلار تقسیم بندی گردیده است

 محدودیت های جدید خرید ملک  و اخذ اقامت

 خرید ملک با ارزش کمتر  و بیشتر از ۲۵۰۰۰۰ دلار

مالیات و هزینه های جانبی خرید ملک در ترکیه 

به بالای صفحه بازگردید