اعتبار علمی

دانشگاه های ترکیه عموما دارای اعتبار علمی بالایی می باشند و اکثر دانشگاه های ترکیه عضو اتحادیه دانشگاه های اروپا می باشند که این موضوع باعث گردیده است دانشجو بتواند در طول مدت تحصیل، یکسال را بصورت مهمان بدون پرداخت شهریه اضافی در دانشگاه های اروپا سپری نماید و نیز پس از فارغ التحصیلی بدون نیاز به ارزشیابی مجدد در اروپا مشغول به کار یا ادامه تحصیل شود. در رتبه بندی های بین المللی دانشگاه ها که توسط سازمان های معتبر بین المللی انجام می پذیرد، هر سال تعدادی از دانشگاه های ترکیه در رتبه زیر هزار قرار می گیرند.

وزارت علوم تحقیقات و فن آوری ایران دانشگاه های ترکیه را در سه گروه عالی، خوب و متوسط ارزشیابی نموده است و در لیست وزارت بهداشت ایران همواره تعدادی از دانشگاه های کشور ترکیه با عنوان دانشگاه های مورد تایید کشور ترکیه در ایران جای داده شده است.

اعتبار-علمی-دانشگاهای-ترکیه-لیست-وزارت-بهداشت-علوم-عضو-اتحادیه-اروپا-رنک-بین-المللی-پزشکی-دندانپزشکی-داروزاسی-دولتی-خصوصی-بدون-آزمون-ورودی
به بالای صفحه بازگردید